Sinds een aantal jaar bestaat het merk Lipa, wat inmiddels flink aan populariteit heeft gewonnen. Dit merk is circa drie jaar geleden gecreëerd door Majstra om haar idealen na te streven, namelijk een bepaalde keuzevrijheid bereikbaar maken voor zowel de zakelijke partners als de consumenten. Welke als kwalitatief substituut dient voor duurdere merken.

Lipa is een jong en fris merk dat perfect past binnen de 21e eeuw in Nederland en eigenlijk binnen heel de Europese Unie. De keuzevrijheid die Lipa biedt, sluit namelijk perfect aan op de vier vrijheden, gesteld door de Europese Unie. Daarbij geeft Lipa niet alleen keuzevrijheid aan de de markt, maar ook direct invulling daaraan, door randvoorwaarden te stellen aan de producten van Majstra. Hierdoor zijn binnen de keuzevrijheid van Lipa enkel kwalitatieve producten beschikbaar tegen voordelige prijzen. Binnen deze kaders kan men zelf kiezen welke vorm van vrijheid dat Lipa biedt, het best op haar preferentie aansluit. De invulling en keuze van de vorm van vrijheid kiest u dus zelf. Iedereen kiest zelf wat je met dit vrijheidsgevoel doet en welke vorm van vrijheid wordt gekozen.

Sinds het verdrag van Rome in 1957 zijn er binnen de Europese Unie 4 vrijheden geschetst, waar Lipa perfect op aansluit. In heel Europa kunnen namelijk de goederen die binnen Lipa vallen aangeschaft worden. Daarnaast biedt Lipa ook kapitaalvriendelijke oplossingen, waardoor men geld beschikbaar houdt voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor vakantie naar een andere lidstaat (vrij verkeer van personen) of migratie naar een andere lidstaat (vrij verkeer van arbeid).

Lipa als invulling van vrijheid

Binnen dit vrijheidsgevoel kan iedereen zelf haar invulling bepalen, of dit nu in de vorm van een tablet, Tv Box, Powerbank, smartphone of dashcam is doet er niet toe. Ook uw vakantie in een andere lidstaat filmen is natuurlijk mogelijk, met één van de Action camera’s van Lipa.