Privacy policy

Privacybeleid Majstra

Home v1

Het privacybeleid op deze pagina is compleet gebaseerd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Majstra vindt het belangrijk dat uw gegevens goed en veilig bewaard worden en dat deze enkel gebruikt worden voor de noodzakelijke doeleinden om u volledig tot uw dienst te zijn. Op deze pagina zullen wij u uitleggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Majstra zal alle klantgegevens beschermen en privé houden conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Zo zullen wij nooit informatie over de klant verstrekken aan derden en hebben wij beveiligingsmaatregelen genomen deze persoonsgegevens te beschermen. Alle gegevens worden veilig opgeslagen in de database van Majstra met een professionele beveiliging. Wij gebruiken enkel uw gegevens om uw order te verzenden en de financiële transactie zo goed mogelijk te laten verlopen. Verder worden deze gegevens dus niet meer gebruikt, enkel voor uw order. Daarnaast ontvangt u alleen de nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft ingeschreven.

Wij zullen hieronder een kort samenvatten waar wij uw gegevens voor gebruiken. Voor de uitgebreidere privacy policy kunt u naar beneden scrollen.

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voornamelijk om de order goed en correct te laten verlopen. De bedoeling is dat uw pakket persoonlijk en juist wordt bezorgd. Daarnaast willen wij u ook de service bieden om een tracking code te kunnen toesturen. Mocht er informatie verstrekt moeten worden vanaf onze kant, kunnen wij u telefonisch of per mail bereiken. Zo gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen om de optimale service te verstrekken. De gegevens zullen uiteraard nooit aan derden verstrekt worden.

Kunnen uw gegevens gewijzigd of verwijderd worden?

Als u graag wilt dat uw gegevens verwijderd of gewijzigd worden, is dit zeker mogelijk. U kunt een mail sturen naar info@majstra.com met dit verzoek. Wij zullen vervolgens binnen 2 werkdagen uw gegevens wijzigen of verwijderen.

Hoe komen wij aan mailadressen?

Iedere klant ontvangt een tracking code en wij verkrijgen enkel een mailadres na een order. Uw mailadres wordt hier uiteraard voor gebruikt. Daarnaast gebruiken wij uw mailadres ook voor het verlenen van service, mocht dit toepasselijk zijn. Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij uw mailadres ook hiervoor. U kunt zich hier uiteraard ook voor  uitschrijven zodat u deze niet meer ontvangt.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Majstra is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij een SSL certificaat en dus een veilige website. Daarnaast staan uw gegevens veilig op een zeer streng beveiligde server. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de service, deze zullen nooit verstrekt worden aan derden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang het nodig is. Hierbij kunt u denken aan het beroep doen op garantie, mocht dit het geval zijn. U kunt uiteraard ook een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen of te wijzigen. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@majstra.com.

Cookies

Majstra maakt gebruik van analytische cookies om de website te verbeteren. Tijdens het bezoeken van de site kunt u hiermee akkoord gaan door OK te klikken bij de melding of door te gaan op de website. Daarnaast kunnen derden cookies gebruiken om persoonlijk gerelateerde advertenties te plaatsen. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u klikken op “Niet akkoord” bij de cookiemelding. Derde partijen zullen uw cookiegegevens dan niet ontvangen voor persoonlijk gerelateerde advertenties. Wij gebruiken specifiek de volgende type cookies:

Functionele cookies

Deze cookies houden de informatie betreft de sessies en log ins op onze website bij.

Geanonimiseerde analytische cookies

Dit gebruiken wij om de bezoekersaantallen, populaire pagina’s en de sessieduur te analyseren. Zo kunnen wij onze website optimaliseren voor onze bezoekers.

Niet geanonimiseerde analytische cookies

Hiermee kunnen we meer informatie verkrijgen over de bezoekersaantallen, populaire pagina’s en de interesse van de bezoeker. Wij kunnen onze website aan de hand hiervan optimaliseren voor de bezoeker.

Tracking cookies

Deze cookies houden bij wat voor interesse de bezoeker heeft. Op deze manier kunnen er dus relevante advertenties getoond worden door derde partijen. Een tracking cookie houdt doorgaans persoonlijke gegevens bij.

Wij gebruiken momenteel deze cookies:

  • Google analytics geanonimiseerd (analytische cookie)
  • Google analytics (analytische cookie)
  • Facebook (tracking cookie)
  • Google Adwords (tracking cookie)
  • Tradetracker (tracking cookie)

 

 

Privacybeleid Majstra

Home v1

Over ons privacybeleid
Majstra geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Majstra. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting
Antagonist B.V.
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist B.V. Antagonist B.V. verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist B.V. heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mijn webhost
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist B.V. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist B.V.  heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Antagonist B.V.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist B.V.. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist B.V. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Pay.nl
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Feedback Company
Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als u een review achterlaat via Feedback Company dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot uw order met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Facturatie en boekhouden

Administratie
Majstra houdt zelf de administratie en boekhouding bij. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Majstra is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Majstra gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
Beslist.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Beslist.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Beslist.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
Kieskeurig & Vergelijk
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Kieskeurig. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Kieskeurig uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
Vergelijk
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Vergelijk. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Vergelijk uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Majstra op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Majstra. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contactgegevens
Majstra
Europalaan 16 Unit 2.15
2408 BG
Alphen aan den Rijn
Nederland
T (017) 276-9223
E info@majstra.com

Contactpersoon voor privacyzaken
Josip Grgic

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voornamelijk om de order goed en correct te laten verlopen. De bedoeling is dat uw pakket persoonlijk en juist wordt bezorgd. Daarnaast willen wij u ook de service bieden om een tracking code te kunnen toesturen. Mocht er informatie verstrekt moeten worden vanaf onze kant, kunnen wij u telefonisch of per mail bereiken. Zo gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen om de optimale service te verstrekken. De gegevens zullen uiteraard nooit aan derden verstrekt worden.

Kunnen uw gegevens gewijzigd of verwijderd worden?

Als u graag wilt dat uw gegevens verwijderd of gewijzigd worden, is dit zeker mogelijk. U kunt een mail sturen naar info@majstra.com met dit verzoek. Wij zullen vervolgens binnen 2 werkdagen uw gegevens wijzigen of verwijderen.

Hoe komen wij aan mailadressen?

Iedere klant ontvangt een tracking code en wij verkrijgen enkel een mailadres na een order. Uw mailadres wordt hier uiteraard voor gebruikt. Daarnaast gebruiken wij uw mailadres ook voor het verlenen van service, mocht dit toepasselijk zijn. Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij uw mailadres ook hiervoor. U kunt zich hier uiteraard ook voor  uitschrijven zodat u deze niet meer ontvangt.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Majstra is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij een SSL certificaat en dus een veilige website. Daarnaast staan uw gegevens veilig op een zeer streng beveiligde server. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de service, deze zullen nooit verstrekt worden aan derden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang het nodig is. Hierbij kunt u denken aan het beroep doen op garantie, mocht dit het geval zijn. U kunt uiteraard ook een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen of te wijzigen. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@majstra.com.

Cookies

Majstra maakt gebruik van analytische cookies om de website te verbeteren. Tijdens het bezoeken van de site kunt u hiermee akkoord gaan door OK te klikken bij de melding of door te gaan op de website. Daarnaast kunnen derden cookies gebruiken om persoonlijk gerelateerde advertenties te plaatsen. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u klikken op “Niet akkoord” bij de cookiemelding. Derde partijen zullen uw cookiegegevens dan niet ontvangen voor persoonlijk gerelateerde advertenties. Wij gebruiken specifiek de volgende type cookies:

Functionele cookies

Deze cookies houden de informatie betreft de sessies en log ins op onze website bij.

Geanonimiseerde analytische cookies

Dit gebruiken wij om de bezoekersaantallen, populaire pagina’s en de sessieduur te analyseren. Zo kunnen wij onze website optimaliseren voor onze bezoekers.

Niet geanonimiseerde analytische cookies

Hiermee kunnen we meer informatie verkrijgen over de bezoekersaantallen, populaire pagina’s en de interesse van de bezoeker. Wij kunnen onze website aan de hand hiervan optimaliseren voor de bezoeker.

Tracking cookies

Deze cookies houden bij wat voor interesse de bezoeker heeft. Op deze manier kunnen er dus relevante advertenties getoond worden door derde partijen. Een tracking cookie houdt doorgaans persoonlijke gegevens bij.

Wij gebruiken momenteel deze cookies:

  • Google analytics geanonimiseerd (analytische cookie)
  • Google analytics (analytische cookie)
  • Facebook (tracking cookie)
  • Google Adwords (tracking cookie)
  • Tradetracker (tracking cookie)