Majstra zal alle klantgegevens beschermen en privé houden conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Zo zullen wij nooit informatie over de klant verstrekken aan derden en hebben wij beveiligingsmaatregelen genomen deze persoonsgegevens te beschermen. Alle gegevens worden veilig opgeslagen in de database van Majstra met een professionele beveiliging.